Điều kiện đăng ký thường trú KT1 là gì? Thủ tục đăng ký như thế nào?

KT1 là một trong những giấy tờ quan trọng chứng minh nơi thường trú hợp pháp của công dân. Tuy nhiên, không phải ai cũng được cấp KT1 mà phải đáp ứng đủ điều kiện và chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đầy đủ.

KT1 là gì?

KT1 là sổ hộ khẩu thường trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân. Thường trú là cư trú một cách lâu dài và được ghi rõ trên chứng minh nhân dân về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Điều kiện đăng ký thường trú KT1

Mỗi người chỉ được đăng ký thường trú tại một nơi và việc đăng ký thường trú tại tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương phải đảm bảo một số điều kiện như sau:

Điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh

 • Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó
 • Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản

Tìm hiểu ngay: Chức năng của sổ hộ khẩu là gì, bạn đã biết chưa?

Kt1

Điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh

Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên.

Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con
 • Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột
 • Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ
 • Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ
 • Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột
 • Ông bà nội, ngoại về ở với cháu ruột.

Hồ sơ đăng ký thường trú

 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
 • Bản khai nhân khẩu
 • Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc tỉnh; thị xã, thành phố thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã của thành phố trực thuộc Trung ương)
 • Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho đăng ký thường trú vào chỗ ở của mình và ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên.

Trường hợp người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đã có ý kiến bằng văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú vào chỗ ở của mình thì không phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố trực thuộc trung ương phải có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã về điều kiện diện tích bình quân bảo đảm theo quy định của hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương.

Bạn đã biết cách phân biệt các loại mẫu sổ tạm trú và sổ hộ khẩu chưa?

Kt1

Hồ sơ đăng ký thường trú

Thẩm quyền đăng ký thường trú

 • Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền đăng ký thường trú tại quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương
 • Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại các xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh. Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Đến đây, thắc mắc điều kiện đăng ký thường trú KT1 đã được giải đáp. Quý khách hàng đáp ứng đủ điều kiện cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và đến cơ quan công an để được cấp sổ hộ khẩu thường trú.

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment