Sổ tạm trú KT3 là gì? KT3 dùng để làm gì?

Sổ tạm trú KT3 là gì? KT3 dùng để làm gì?

Sổ tạm trú không thời hạn có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân. Nhưng không phải ai cũng hiểu đúng về sổ tạm trú KT3 và sổ tạm trú được dùng để làm gì? Sổ tạm trú KT3 là gì? Sổ KT3 dành cho những đối tượng đăng ký được cấp sổ tạm trú tại một tỉnh hay một thành phố trực thuộc trung ương, những nơi khác với nơi người đó đăng ký thường trú. Với loại sổ tạm trú không thời hạn, chủ yếu…

Read More

Giải đáp thắc mắc sổ tạm trú KT2 là gì? Quy định về tạm trú KT2

Giải đáp thắc mắc sổ tạm trú KT2 là gì? Quy định về tạm trú KT2

Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú, có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân. Nhưng không phải ai cũng biết điều kiện và thủ tục đăng ký tạm trú KT2 như thế nào? Sổ tạm trú KT2 là gì? Khi nhắc đến KT2 bạn có thể hiểu đây là trường hợp công dân có đăng ký hộ khẩu thường trú ở một quận/huyện nhưng có đăng ký tạm trú dài hạn ở quận/huyện khác trong phạm…

Read More

Điều kiện đăng ký thường trú KT1 là gì? Thủ tục đăng ký như thế nào?

Điều kiện đăng ký thường trú KT1 là gì? Thủ tục đăng ký như thế nào?

KT1 là một trong những giấy tờ quan trọng chứng minh nơi thường trú hợp pháp của công dân. Tuy nhiên, không phải ai cũng được cấp KT1 mà phải đáp ứng đủ điều kiện và chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đầy đủ. KT1 là gì? KT1 là sổ hộ khẩu thường trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân. Thường trú là cư trú một cách lâu dài và…

Read More