Hồ sơ vay vốn dự án đầu tư như thế nào?

hồ sơ vay vốn dự án đầu tư

Hồ sơ vay vốn dự án đầu tư khá đơn giản. Khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ vay vốn cẩn thận để giúp tiết kiệm thời gian hai bên khách hàng và ngân hàng.

Vay vốn dự án đầu tư

Vay vốn dự án đầu tư là sản phẩm cho vay vốn trung và dài hạn dành cho doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư mới hoặc dự án nâng cấp, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Vay vốn dự án đầu tư là việc doanh nghiệp được vay một khoản tiền nhằm phục vụ cho hoạt động dự án đầu tư đó của doanh nghiệp.

Điều kiện vay vốn dự án đầu tư

Để được vay theo hình thức vay vốn dự án đầu tư, khách hàng cần đáp ứng được các điều kiện cơ bản như sau:

 • Chủ đầu tư là các tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
 • Được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
 • Đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật
 • Dự án đầu tư có tính khả thi, có khả năng hoàn trả vốn vay
 • Có cam kết mua bảo hiểm đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc
 • Có tài sản đảm bảo tiền vay.

>> Xem ngay: Lãi suất cho vay dự án đầu tư mới nhất hiện nay để không bỏ lỡ cơ hội vay vốn tốt nhất.

hồ sơ vay vốn dự án đầu tư

Tài sản

Đặc điểm sản phẩm vay vốn đầu tư

 • Đồng tiền cho vay: VND và ngoại tệ
 • Thời hạn cho vay: Từ 12 đến 60 tháng đối với khoản vay trung hạn và trên 60 tháng đối với khoản vay dài hạn
 • Phương thức cho vay: Hạn mức, hạn mức tuần hoàn, từng lần
 • Số tiền cho vay: Phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng, nguồn trả nợ, vốn tự có tham gia của khách hàng, tài sản bảo đảm…

Lợi ích vay vốn dự án đầu tư dành cho doanh nghiệp

 • Lãi suất cho vay cạnh tranh, thời gian cho vay linh hoạt, phù hợp với dự án kinh doanh
 • Được hưởng các ưu đãi khi đáp ứng các tiêu chí trở thành khách hàng chiến lược của ngân hàng, tổ chức tài chính
 • Nhân viên tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình.

Hồ sơ vay vốn dự án đầu tư

Để giao dịch hai bên được diễn ra thuận tiện, khách hàng cần chuẩn bị những giấy tờ như sau:

Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

 • Biên bản họp đại hội cổ đông sáng lập hoặc Biên bản họp hội đồng thành viên về phân công nhiệm vụ, bổ nhiệm các chức danh quan trọng
 • Điều lệ hoạt động
 • Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế
 • Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc hoặc giám đốc và kế toán trưởng
 • Báo cáo tài chính của 2 năm gần nhất
 • Báo cáo chi tiết dư nợ vay tại các tổ chức tài chính, tín dụng tại thời điểm xin vay vốn.

>> Bạn có biết: Hồ sơ vay vốn doanh nghiệp tại các ngân hàng bao gồm những gì?

hồ sơ vay vốn dự án đầu tư

Tiến hành giao dịch

Hồ sơ vay vốn

 • Dự án, phương án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi)
 • Biên bản họp đại hội cổ đông, Hội đồng thành viên…. thông qua dự án, phương án đầu tư; chủ trương vay vốn,  tài sản đảm bảo nợ vay và ủy quyền người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn
 • Quyết định giao đất, hợp đồng thuê đất, văn bản đồng ý giao đất hoặc cho thuê đất nơi triển khai dự án
 • Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán
 • Quyết định phê duyệt thiết kế cơ sở của cấp có thẩm quyền hoặc Giấy phép xây dựng
 • Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt chuẩn môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường
 • Đề nghị vay vốn theo mẫu
 • Bản Photo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp đối với tài sản đảm bảo nợ vay.

Đến đây, thắc mắc hồ sơ vay vốn dự án đầu tư như thế nào đã được giải đáp. Ngoài những điều trên, doanh nghiệp cần chú ý tới lãi suất và thời hạn vay để tránh rủi ro trong giao dịch. Còn điều gì thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment