Hồ sơ vay vốn ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank

Hồ sơ vay vốn ngân hàng nông nghiệp

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank là Ngân hàng Thương mại duy nhất do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Agribank giữ vai trò chủ lực trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về cung cấp tín dụng và các dịch vụ tiện ích ngân hàng cho nền kinh tế nói chung và lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân nói riêng.

Hồ sơ vay vốn ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn có sự khác nhau tùy theo đối tượng khách hàng, phương thức cho vay. Về cơ bản, bộ hồ sơ vay vốn bao gồm các 3 loại chính: hồ sơ pháp lý, hồ sơ kinh tế, hồ sơ vay vốn.

Đối với pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh

Hồ sơ pháp lý

Tùy theo loại hình doanh nghiệp, nếu thiết lập quan hệ tín dụng lần đầu phải gửi đến ngân hàng Agribank các giấy tờ (bản sao có công chứng) sau:

 • Quyết định thành lập doanh nghiệp
 • Điều lệ doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân)
 • Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có), Tổng giám đốc (giám đốc), kế toán trưởng; quyết định công nhận ban quản trị, chủ nhiệm hợp tác xã
 • Đăng ký kinh doanh
 • Giấy phép hành nghề (nếu có)
 • Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)
 • Biên bản góp vốn, danh sách thành viên sáng lập (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh)
 • Các thủ tục về kế toán theo quy định của ngân hàng

Hồ sơ kinh tế

 • Kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong kỳ
 • Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh kỳ gần nhất

Hồ sơ vay vốn

 • Giấy đề nghị vay vốn
 • Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống
 • Các chứng từ có liên quan (xuất trình khi vay vốn)
 • Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định

Hồ sơ vay vốn ngân hàng nông nghiệp

Khách hàng sẽ được tư vấn nhiệt tình bởi đội ngũ nhân viên Agribank

Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác

Hồ sơ pháp lý

 • Đăng ký kinh doanh đối với cá nhân phải đăng ký kinh doanh
 • Hợp đồng hợp tác (đối với tổ hợp tác)
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện (nếu có)

Hồ sơ vay vốn

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp vay vốn không phải thực hiện bảo đảm bằng tài sản:

 • Giấy đề nghị kiêm phương án vay vốn.

Hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác (trừ hộ gia đình được quy định tại điểm trên):

 • Giấy đề nghị vay vốn
 • Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
 • Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định

Ngoài các hồ sơ đã quy định như trên, đối với:

Hộ gia đình, cá nhân vay qua tổ vay vốn phải có thêm:

 • Biên bản thành lập tổ vay vốn
 • Hợp đồng làm dịch vụ.

Hộ gia đình, cá nhân vay thông qua doanh nghiệp, phải có thêm:

 • Hợp đồng làm dịch vụ.

Doanh nghiệp vay để chuyển tải vốn cho hộ gia đình, cá nhân phải có thêm:

 • Hợp đồng cung ứng vật tư, tiền vốn cho hộ gia đình, cá nhân nhận khoán
 • Danh sách hộ gia đình, cá nhân đề nghị ngân hàng cho vay

>> Chia sẻ: Kinh nghiệm làm hồ sơ vay vốn ngân hàng không phải ai cũng biết.

Hồ sơ vay vốn ngân hàng nông nghiệp

Hồ sơ vay vốn ngân hàng Agribank đa dạng tùy theo đối tượng khách hàng

Khách hàng vay nhu cầu đời sống

Giấy đề nghị vay vốn.

Riêng khách hàng là người hưởng lương vay vốn nhu cầu đời sống phải có xác nhận của cơ quan quản lý lao động hoặc cơ quan quản lý chi trả thu nhập.

Agribank có thể thỏa thuận với người vay vốn và các cơ quan quản lý nói trên về việc người vay ủy quyền cho cơ quan, đơn vị trả nợ cho Agribank từ các khoản thu nhập của mình.

Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định (nếu phải thực hiện vay vốn có bảo đảm bằng tài sản).

Mong rằng những thông tin trên đây đã giúp quý khách hàng nắm bắt những thủ tục cần thiết trong khi làm hồ sơ vay vốn ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank. Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với Agribank để được hỗ trợ nhanh nhất.

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment