Những điều cơ bản về hồ sơ vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân

hồ sơ vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân

Hồ sơ vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân không quá khó, chỉ cần khách hàng nắm rõ các giấy tờ thủ tục cơ bản và đưa lên cơ quan có chức năng để xét duyệt.

Quỹ hỗ trợ nông dân là gì?

Quỹ hỗ trợ nông dân được hiểu là loại quỹ:

 • Hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nhằm xóa đói giảm nghèo
 • Nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề.
 • Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn.
 • Tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng để tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao.
 • Tạo điều kiện để Hội Nông dân Việt Nam đẩy mạnh hoạt động, tuyên truyền, tập hợp nông dân.
 • Thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân và xây dựng Hội vững mạnh.

>> Tìm hiểu ngay: Bộ hồ sơ vay vốn khách hàng cá nhân bao gồm những gì?

hồ sơ vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân

Họp hội nông dân

Hồ sơ vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân

 • Biên bản họp chi hội nông dân
 • Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn ( áp dụng cho hộ gia đình, tổ hợp tác xã)
 • Biên bản họp các hộ tham gia dự án vay vốn Quỹ HTND
 • Những thắc mắc xung quanh vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân
 • Dự án vay vốn (áp dụng cho dự án Nhóm hộ, Tổ Hợp tác, HTX)
 • Danh sách các hộ đề nghị vay vốn
 • Biên bản thẩm định dự án (áp dụng cho dự án Nhóm hộ, Tổ HT, HTX)
 • Danh sách các hộ được thẩm định đủ điều kiện vay vốn
 • Tờ trình đề nghị vay vốn
 • Hợp đồng vay vốn (áp dụng cho hộ gia đình, Tổ Hợp tác, HTX)
 • Biên bản giải ngân
 • Danh sách hộ nhận tiền vay
 • Biên bản kiểm tra sử dụng vốn vay
 • Thông báo chuyển nợ quá hạn
 • Hợp đồng uỷ nhiệm với Hội Nông dân xã
 • Bảng kê thu phí cho vay Quỹ HTND
 • Hợp đồng ủy thác giữa Quỹ HTNDTW với HND Tỉnh.

Những thắc mắc xoay quanh vốn quỹ hỗ trợ nông dân

Hiện nay Quỹ Hỗ trợ nông dân đang cho vay đối tượng nào?

Quỹ hỗ trợ nông dân cho vay những đối tượng sau:

 • Hộ gia đình hội viên nông dân tự nguyện tham gia dự án nhóm hộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nông dân các cấp
 • Thành viên tổ hợp tác của hội viên nông dân, thành viên Hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông nghiệp
 • Các đối tượng khác khi có quyết định của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Khi vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Người vay cần tuân thủ những nguyên tắc gì?

Người vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân phải đảm bảo 2 nguyên tắc sau:

 • Sử dụng vốn vay đúng mục đích đề nghị vay
 • Hoàn trả nợ gốc và phí vốn vay đầy đủ, đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng vay vốn.

>> Xem ngay: Những phương thức cho vay hộ nông dân trong thời đại mới để có được sự lựa chọn tốt nhất.

hồ sơ vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân

Trang trại chăn nuôi bò

Để được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Người vay cần phải có điều kiện gì?

Quỹ Hỗ trợ nông dân sẽ xem xét cho vay khi Người vay có đủ các điều kiện sau:

 • Đối với hộ gia đình: chủ hộ gia đình hoặc người đại diện hộ gia đình phải là hội viên Hội Nông dân Việt Nam
 • Đối với thành viên tổ hợp tác, thành viên hợp tác xã phải do hội viên hội nông dân sáng lập
 • Người vay phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật, cụ thể:
 • Có địa chỉ cư trú hợp pháp, chủ hộ hoặc người đại diện của hộ phải có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự
 • Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp
 • Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết
 • Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và được cấp Hội có thẩm quyền phê duyệt.

Những thông tin trên đã cung cấp tương đối đầy đủ về hồ sơ vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân cũng như những thắc mắc các hộ nông dân thường gặp. Hi vọng quý khách hàng có thể vay vốn một cách nhanh chóng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của gia đình.

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment