Thủ tục làm hồ sơ vay vốn ngân hàng Agribank 2018

Hồ sơ vay vốn ngân hàng Agribank

Hồ sơ vay vốn ngân hàng Agribank còn tùy thuộc vào từng đối tượng, phương thức vay.

1. Đối tượng cho vay

Agribank sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu vay vốn phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, các dự án đầu tư, tiêu dùng, phục vụ đời sống, xuất nhập khẩu, xuất khẩu lao động,… trừ các đối tượng mà pháp luật cấm.

2. Điều kiện vay vốn ngân hàng Agribank

 • Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.
 • Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết:
 • Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả; hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi.
 • Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ, ngân hàng nông nghiệp Việt Nam và hướng dẫn của Agribank.
 • Khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân nước ngoài phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật của nước mà pháp nhân đó có quốc tịch hoặc cá nhân đó là công dân.

Hình 1: Ngân hàng Agribank

>>Xem ngay: Tìm hiểu bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng gồm những giấy tờ gì?

3. Hồ sơ vay vốn ngân hàng Agribank

Tùy theo loại khách hàng, phương thức cho vay, bộ hồ sơ vay vốn bao gồm các 3 loại chính: Hồ sơ pháp lí, Hồ sơ kinh tế, Hồ sơ vay vốn. Cụ thể:

a. Đối với pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, công ti hợp thành:

Hồ sơ pháp lý:

Tùy theo loại hình doanh nghiệp, nếu thiết lập quan hệ tín dụng lần đầu phải gửi đến AGRIBANK các giấy tờ (bản sao có công chứng) sau:

 • Quyết định thành lập doanh nghiệp.
 • Điều lệ doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân).
 • Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có), Tổng giám đốc (giám đốc), kế toán trưởng; quyết định công nhận ban quản trị, chủ nhiệm hợp tác xã.
 • Đăng ký kinh doanh.
 • Giấy phép hành nghề (nếu có).
 • Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
 • Biên bản góp vốn, danh sách thành viên sáng lập (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh).
 • Các thủ tục về kế toán theo quy định của ngân hàng.

Hồ sơ kinh tế:

 • Kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong kỳ;
 • Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh kỳ gần nhất.

Hồ sơ vay vốn:

 • Giấy đề nghị vay vốn.
 • Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống.
 • Các chứng từ có liên quan (xuất trình khi vay vốn).
 • Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định.

Hồ sơ vay vốn ngân hàng Agribank

Hình 2: Sổ đỏ

b. Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức hợp tác

Hồ sơ pháp lý:

 • Đăng ký kinh doanh đối với cá nhân phải đăng ký kinh doanh;
 • Hợp đồng hợp tác (đối với tổ hợp tác);
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện (nếu có).

Hồ sơ vay vốn:

 • Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp vay vốn không phải thực hiện bảo đảm bằng tài sản:
 • Giấy đề nghị kiêm phương án vay vốn.
 • Hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác (trừ hộ gia đình được quy định tại điểm trên):
 • Giấy đề nghị vay vốn;
 • Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
 • Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định.
 • Hộ gia đình, cá nhân vay qua tổ vay vốn phải có thêm: Biên bản thành lập tổ vay vốn, Hợp đồng làm dịch vụ
 • Hộ gia đình, cá nhân vay thông qua doanh nghiệp, phải có thêm: Hợp đồng làm dịch vụ
 • Doanh nghiệp vay để chuyển tải vốn cho hộ gia đình, cá nhân phải có thêm:Hợp đồng cung ứng vật tư, tiền vốn cho hộ gia đình, cá nhân nhận khoán, danh sách hộ gia đình, cá nhân đề nghị ngân hàng cho vay.

c. Đối với nhu cầu vay phục vụ đời sống

 • Riêng khách hàng là người hưởng lương nhu cầu vay vốn đời sống phải có xác nhận của cơ quan quản lí lao động hoặc cơ quan quản lí chi trả thu nhập.
 • Agribank có thể thỏa thuận với người vay vốn và các cơ quan quản lí nói trên về việc người vay ủy quyền cho cơ quan, đơn vị trả nợ cho ngân hàng từ các khoản thu nhập của mình.
 • Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định( nếu phải thực hiện vay vón có bảo đảm bằng tài sản).

Trên đây là những thông tin về hồ sơ vay vốn ngân hàng Agribank. Mọi thắc mắc quý khách hàng có thể liên hệ đến đường dây nóng công ti để biết thêm chi tiết.

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment